Szöveg - V.


...hogy mi a közjó, azt ők mondják meg... https://www.flagmagazin.hu/mondom-a-magamet/igy-vegeztuk-ki-magunkat

"...váratlanul megragadták a hatalmat. És el is tiporták a gyalázatost. A papokat kivégezték, Istent kiűzték a templomokból, és kézen fogva bevezették a Legfőbb Lényt. Kivégezték a királyt, és sorra az állam vezetőit. Kivégezték az arisztokratákat, a diplomatákat, a települési vezetőket, aztán a polgárokat, parasztokat is. Mindenkit, aki nem értette meg, hogy a közjó az első. És hogy mi a közjó, azt ők mondják meg. ... Aztán a nőt is felfedezték maguknak. Megkérdezték, miért élsz a hajlamaid szerint, miért nevelsz gyermekeket, amikor megvalósíthatod önmagadat? És a nők tanulhattak, dolgozhattak, képezhették magukat, szavazhattak, pontosan úgy, ahogyan a férfiak. És megjelent egy drámai mű, amelyben a nő otthagyja a családját, eltávozik a babaházból. Azt a drámát nők százezrei olvasták csillogó szemmel, és elhatároztak, hogy ők is szabadok, felvilágosultak és önállóak lesznek. Hogy mostantól csak ők maguk számítanak, a család, a férj, a gyerek a rokonság és a szomszédság nem. Hogy nekik már nincsenek kötelességeik, csak jogaik. ... Eltűnnek a határok, a nemzeti kormányok. A hadsereg, a rendőrség nem tudja megvédeni a normális embereket a nem normálisoktól. Az idegenek tovább sokasodnak, egy idő után többen lesznek, mint mi. Megváltozik az állam irányítása, felcserélődnek a nyelvek, végül a teljes kultúránk és civilizációnk összezsugorodik. ..."

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Szeptember tizenegy háromszor Schmidt Mária: Én tehát a németekhez és az osztrákokhoz fűződő viszonyomat újragondolom. Tudom, nem lehet általánosítani. De ezeket a vezetőket ők választották és tűrik el. A németeket nem szereti senki. De ezért meg is dolgoznak.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Gy U R Cs Á Ny   https://www.facebook.com/janos.ivan.50/videos/969370939914947

___________________________________________________________________________________________________________________________________

"Ha az ember a nő szétszórt és magának élő, csaknem saját központtal rendelkező életrendjét nézi, fel kell tűnnie, hogy a férfi mennyire ragaszkodik klubjához, lovagrendjéhez, miért kedveli a szabályzatot, az egyenruhát, a kardcserét és az egyszerre való lépést. Meglehet, ha az emberiség dolgait a nő intézné, olyasmi, hogy nép, közösség, társadalom, állam, sohasem keletkezett volna. Sohasem írtak volna törvényt és nem viseltek volna egyenruhát. Lehet, hogy a kollektívum a férfi alkotása, és az állam nem egyéb, mint megnövekedett szerzetesrend, vagy egy kicsit megpuhult és meglazult hadsereg."

http://www.hamvasbela.org/2011/11/hamvas-bela-baratsag.html

___________________________________________________________________________________________________________________________________Szájer felmosta a padlót ezzel a brüsszeli kommunistával! Szájer József

___________________________________________________________________________________________________________________________________

A F R I K A - Macron Miniszterelnök Úr!

Néhány gondolat, hogy mi magyarok miért nem értünk egyet a bevándorlók szétosztásával:

1. Afrika kincseinek elrablásánál, a rabszolgák eladásánál valahogy nem került szóba a zsákmány szétosztása. Önök Afrika kifosztásával voltak elfoglalva, mi védtük Európát az iszlámtól. - Déli harangszó? Magyarország ezután három részre szakadt, lakossága nagyrészt kihalt.

2. A világháború után Nyugat Marshall - segélyt kapott, - mi Szovjetuniót.

3. 1945-ben egy tisztességes béke után nem lett volna szükség ’56-ban a szolidaritásra. A magyarok nem az iszlám államokba, hanem Burgenlandba, a volt hazánkba (most Ausztria) menekültek.

4. Segítettünk Európa egyesítésében, amikor 1989-ben megnyitottuk a német menekültek előtt a határokat.

5. Nem kerestük bombával az olajat Ázsiában sem. Házakat, hazát nem romboltunk.

6. Végül: Egyszer már volt szétosztás 1920-ban Trianonban. Önök vezetésével hazánkat, Magyarországot „osztották” szét!

Az a baj, hogy most Ők állnak elő nagy elegánsan, rendkívül szolidárisan, stb. 1990 után bagóért felvásárolták Kelet-Európa gyárait, mezőgazdaságát. - Aztán bezárták őket, mert csak a piac kellett. - Aztán kicsábították Kelet -Európából (is) a szakképzett munkaerőt. - Most pedig kiválogatják a néhány jó dolgozót, és ránk akarják sózni a munkára képtelen tömeget. -- Valóban, ez EURÓPAI megoldás!! Ja, és Ők a SEGÍTŐK!

László Csitos írása

___________________________________________________________________________________________________________________________________

„…A zsidóság a nyugati civilizációt, közelebbről pedig a kereszténységet tekintette folyamatos üldöztetése és a történelem évszázadai során átélt szenvedései legfőbb okozójának. A zsidó történészek, társadalomtudósok, közéleti személyiségek közül csak kevesen teszik fel azt a kérdést, hogy miért pont a zsidókat tiltották ki oly sokszor Európában a keresztény államokból. Általában az a magyarázat, hogy az európai népek és uralkodóik ezt megmagyarázhatatlan, irracionális gyűlöletből tették, amelynek genetikai alapjai voltak. A zsidók valójában semmilyen okot nem adtak ilyen hátrányos diszkriminációra. A köznapi életben azonban gyakran fel kell tenni azt a kérdést, hogy ha valakit támadás ér, vajon ő maga adott-e arra valamilyen okot. Ha ezt a kérdést feltesszük és megtaláljuk az okot önmagunkban is, akkor már jobban megérthetjük a történteket. Ha viszont mereven elutasítjuk, hogy önmagunkban is keressük az okokat, azzal ténylegesen felnagyítjuk a problémákat, és ezt már valóban lehet egyfajta normálistól eltérő magatartásnak tekinteni.

A ZSIDÓK NÉGY KÖZÖS JELLEMVONÁSA
Kevin MacDonald szerint a zsidók négy fontos közös jellemvonással rendelkeznek.

Az egyik a magas fokú etnocentrizmus. …

A második jellemző az agresszív magatartás, különösen a csoporthoz nem tartozókkal szemben. …

A harmadik sajátosság, hogy a zsidók pszichológiailag intenzív magatartást tanúsítanak. …

A negyedik jellemző kollektív tulajdonság az, hogy a zsidók intelligencia színvonala magasabb, mint az átlagembereké. …

A Nyugat fehérfajú népei egyre inkább felismerik helyzetüket és ragaszkodnak nemzeti identitásukhoz, valamint keresztény vallási hagyományaikhoz. Egyre többen felismerik a Nyugat-ellenes, fehér-ellenes és keresztény-ellenes ideológia álságos és képmutató voltát. Ezt az angolszász-cionista ideológiai szemfényvesztést azok erőltetik, akik a legetnocentrikusabb népnek bizonyultak saját nemzetállamukban. Izrael kizárólag a zsidók állama, amely ellenzi a vegyes-házasságokat és nem engedélyezi a nem-zsidók bevándorlását. Izrael tiltja a homoszexuálisok házasságát és az állam az élet továbbadására alkalmas heteroszexuális házasság intézményét támogatja. Nehéz prognosztizálni, hogy meddig lehet a Nyugat népeinek megtiltani azt, amit a zsidóság a saját hazájában helyesnek tart és minden rendelkezésére álló eszközzel védelmez.

A kulturális marxizmus nem a nyugati kultúra természetes terméke. Ez egy gyűlölködő, bomlasztó, manipuláló ideológia, amelyet a magukat társadalomtudósnak tekintő, többségükben zsidó értelmiségiek találtak ki abból a célból, hogy aláássák Európa hagyományos szellemiségét és kulturális intézményeit. Miközben toleranciáról, a személyiség gazdagodásáról, szeretetről, szerelemről, egyenlőségről, a különbözőségben megnyilvánuló egységről, progresszióról, modernizációról szónokolnak, valójában a nemzetállamot és a kereszténységet tagadó kozmopolita szubkultúrát erőltetik, amely tagadja az univerzális erkölcsöt és káoszhoz, anarchiához, végső soron Európa öngyilkosságához vezet. A szabadkőműves ideológia egyik megjelenési formájának, a kulturális marxizmusnak a lényege a nihilizmus, amely tagadja a hagyományos keresztény együttélési szabályok, az erkölcs és a jog normáinak az érvényességét, és provokatívan a lét értelmetlenségét és a cselekvés hiábavalóságát hirdeti.

Dr. Drábik János …” Drábik János

___________________________________________________________________________________________________________________________________
PAP  GÁBOR https://www.youtube.com/watch?v=oddL_X0EtFM&feature=share 

 …felmerül a kérdés, hogy ha az Egyetemes Megváltó, az Úr Jézus Krisztus is össze van mosva mással, akkor a Teremtő Istennel kapcsolatosan mit is tudhatunk? Az igazat, vagy bizonyos érdekeknek megfelelően itt is van hazugság? Ne legyenek illúzióink. 

http://site-414992.mozfiles.com/files/414992/galleries/8441279/large/RASDI.jpg?1615845 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

… Tudjuk, hogy Bukarestben azt mondogatják, hogy Székelyföld nem is létezik. Én egyetértek az RMDSZ ide vonatkozó ünnepi szlogenjével, amely kifejezi azt, hogy akkor is létezett, amikor még a modern Románia nem létezett. És ahogy itt körülnézek, meg ismerem az ittenieket, nyugodtan mondhatom, hogy Székelyföld még akkor is létezni fog, amikor már egész Európa behódolt az iszlámnak. … Tézisek: …minden európai országnak joga van megvédeni a keresztény kultúráját, joga van elutasítani a multikulturalizmus ideológiáját. …minden országnak joga van védelmébe venni a hagyományos családmodellt, joga van azt vallani, hogy minden gyermeknek joga van egy anyához és egy apához. …minden közép-európai országnak joga van megvédeni a nemzetstratégiai szempontból kulcsfontosságú gazdasági ágazatait és piacait is. …minden országnak joga van megvédeni a határait, és joga van elutasítani a bevándorlást. …minden európai országnak joga van a legfontosabb kérdésekben ragaszkodni az egy nemzet egy szavazat elvéhez, és ezt a jogot az Európai Unióban sem lehet megkerülni. …

Európa vezetői alkalmatlanok, nem tudták Európát megvédeni a bevándorlástól. 

Az európai elit csődöt mondott és ennek a csődnek a szimbóluma az Európai Bizottság. Ez rossz hír. A jó hír, hogy az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva. Én meg is számoltam, mintegy háromszáz napjuk van hátra, és lejár a mandátumuk.

A liberális koncepció a véleményszabadságról odafejlődött, hogy a liberálisok a vélemények különbözőségét fontosnak tartják egész addig, amíg megdöbbenve nem érzékelik, hogy léteznek más vélemények is. 

Harminc éve még azt gondoltuk, hogy Európa a jövőnk, ma pedig azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője. Hajrá!    Orbán Viktor: Tusnádfürdői beszéd  ’18

___________________________________________________________________________________________________________________________________

“Az elmúlt évek sok-sok negatív tapasztalata íratja velem ezeket a sorokat. Annyi „furcsaság”, szakmailag megkérdőjelezhető, vitatható, politikai, ideológiai indíttatású döntés született e díjak kapcsán, annyiszor írta felül az Önök ideológia elfogultsága előadások esztétikai értékét, annyiszor éltek a büntetés eszközével az Önök „ízlésétől” eltérő politikai, színházi világlátású társulatokkal, rendezőkkel, színészekkel szemben, hogy ezt a jelölést a magam részéről semmisnek tekintem. Ha van rá mód és lehetőség, kérem, állítsanak más jelöltet az általam rendezett előadás helyére. Az Önök egyik munkatársa néhány évvel ezelőtt leírta: akikről Önök nem írnak, az nincs is. Megtisztelő volna, ha a jövőben ennek fényében járnának el velem kapcsolatban.” A Nemzeti Színház főigazgatója (Vidnyánszky Attila) elutasította a kritikusok díját

______________________________________________________________________________________________________________________________

Bevégeztetett! {Jézus utolsó szavai a keresztfán}.

A harmadik a nyugatias modernitás globális rendszerré alakításának korszaka, amely önmagát némileg megtévesztő módon „globalizációként” nevezi meg. … a vesztfáliai békével lezárul a tradicionális szakralitás német nemzetének története. ... Ez már a nyugatias modernitás konstrukciója, amelynek lételméleti célfüggvénye alapvetően különbözik a tradicionális szakralitásétól. Ott még egy „emberen túli” vagyis transzcendens lényeg a fő mozgatóerő, az üdvösség, az Isten szerint való élet a létmód legvégső hivatása, küldetése. A modern korban azonban egy deszakrális lényeg, a fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyagtömeg mennyiségének korlátlan növelése válik az emberi társadalmak, s az egyes személyek legvégső céljává. … A „projekt” első és második világháborúnak nevezett eleme között építette fel ez a láthatatlan szuperstruktúra legsikeresebb ügynökét, Adolf Hitlert.  … mint élőlényközösség feladni látszik a legalapvetőbb elemi létújrateremtő hajtóerőit. Az önfenntartás, a fajfenntartás és a territóriumért való küzdelem minden élőlényben a legfőbb anyagi-fizikai hajtóerő… … a most meginduló harmadik harmincéves nagy háborúban 2050-ig fizikailag is megszűnik a németség nemzettestének utolsó maradványa is. …”  Bogár László: Háború a németség ellen

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Hollán Ernő https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%A1n_Ern%C5%91


 ... a korabeli -mai szóval szoclibek- (akkor úgy hívták Lenin-fiúk)

aprították őket; Hollán Sándor és fia államtitkárok voltak,

megbecsült polgárai a Magyar Királyságnak.

1919-ben a Dunába lőtték őket a Lenin-fiúk.

https://pestisracok.hu/kivegzes-elhallgatas-es-muemlek-rombolas-haromszor-1919-1946-2009-gyalaztak-meg-vorosok-martir-csaladot/


 …miért volt csodálatos és haladó és avangárd performansz

a Tanácsköztársaság, és nyilván fantasztikus művészi üzenete volt

annak is, amikor a Lenin-fiúk belelőtték a Dunába Hollánékat,

hát persze, a nyilasoknak is meg kellett valahonnan tanulniuk

az avangárdot, maguktól sosem lettek volna ennyire kreatívok…

https://magyaridok.hu/velemeny/az-elszigetelt-orban-3329216


http://mandiner.hu/cikk/20110910_korrobori

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Keanu Reeves ismét kapott egy filmes díjat...s amikor kiment, hogy átvegye, mindenki arra számított, hogy könnyekig hatódva elkezdi megköszönni...

"Köszönöm ezt a szép díjat, de tudják...én nem akarok egy olyan társadalom tagja lenni, ahol a férjek prostituáltként öltöztetik a feleségeiket, kiemelve mindazt, amit szerintük egy nőn értékelni, szeretni kell... 
Ahol nincs semmilyen hitele a becsület, a méltóság szavaknak, és már nem hiszel senkinek, aki úgy kezd egy mondatot, hogy "ígérem...", ahol a nők már nem akarnak gyereket szülni, a férfiak meg családot alapítani... 
Ahol a balekok sikeresnek és menőnek gondolják magukat, miközben apjuk autóját vezetik, és ahol az apák azzal alázzák a gyerekeiket, hogy soha semmi és senki nem lesz belőlük az életben... 
Ahol az olyan emberek beszélnek istenhitről, akiknek kezükben ital van, és halvány gőzünk sincs arról, hogy mit jelent igazából a vallás. És ahol a szerénység nagy hátrány... 
Ahol mindjárt kihalófélben van a szerelem, mert felzabál mindent az undorító pornó, de eközben mindenki a tökéletes partnerre vágyik... 
Ahol az emberek minden pénzüket a kocsijukra költik, azzal igyekezve leplezni, hogy valójában milyen szegények... 
Ahol a fiúk szüleik pénzét költik éjszakai bárokban, és ahol a lányok ezért szeretnek beléjük... 
Ahol már nincs különbség nő és férfi között, és ezt a választás szabadságának nevezik...és aki ez ellen fel mer szólalni, azt egyszerűen lehülyézik...ahogy engem szoktak. 
Én a saját utamat járom, de kár hogy nem találok megértésre azon emberek részéről, akitől a leginkább elvárnám... 
Köszönöm, ennyit szerettem volna!"

___________________________________________________________________________________________________________________________________

MITŐL INDUL BE A BALLIB KÓRUS? https://magyaridok.hu/velemeny/mitol-indul-be-a-ballib-korus-3231646

"... Van nevetségesebb és szánalmasabb annál, mint mikor excenzorok és MSZMP-tagok szélsőliberális művészkék ifiválogatottjával vállvetve oktatnak ki mindenkit diktatúrából, Európából, kereszténységből? ... Hallotta mostanság valamely gimnazista szülője ezt a mondatot a gyermekétől, hogy „Most megyünk és megnézünk egy klassz magyar filmet”? Pedig ezt kellene megvitatni, hogy miért ez az idegenség. ... Megírtuk a gyermekeinknek a jobboldali történelmi és irodalmi tankönyveket? ... Esterházy Péter is érettségi tétel volt, Balázs Béla is – oké, rendben. De akkor vegyünk egy nagy levegőt, és jövőre tegyük be Wass Albert egyik novelláját érettségire! Higgyék el, katartikus hatása lesz! ...ha bemegyek a tévéstúdióba, nem feltétlenül kell egyetértenem a habzó szájú ballib meghívott gyűlöletbeszédével, netán bátran ki lehet állni a saját, jobbos véleményem mellett. ..."


„fehérek menekülése” https://www.flagmagazin.hu/mondom-a-magamet/a-nyugati-kamuvalosag-show-vegkifejlete

"... Még ha az emberek nem is teljesen balekok, mégis hagyják a bankokban szunyókálni a pénzüket, noha a valódi valóság egészen mást mutat nekik: szüntelenül növekvő adóssághegyet, amely sohasem lesz lebontva; pénzügyi buborékokat, amelyek csak arra várnak, hogy kidurranjanak; ...a nemek reprezentációs nar­ratívája, amely szerint egy férfi és egy nő között nincs semmiféle különbség, vagyis egy férfi ugyanolyan nő, mint a többi, vagy ha jobban tetszik, egy nő ugyanolyan férfi, mint a többi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nincs szükség sajátságos férfi-női társadalmi szerepekre. A nemek közötti biológiai határok mesterséges eltörlése valójában az aktuális rendszerpropaganda egyik nagy átnevelő-felforgató témája Nyugaton. ... Egészen más a helyzet a nagyvárosi őshonos plebs esetében, amely a multikulturalizmust a mindennapjaiban kénytelen meg- és túlélni, és ez olyan érzés, mint amikor valakit gyomorszájon vágnak. Nem egyszer, hanem folyamatosan. Életvitelszerűen. Számukra tehát a reális multikulti maga a pokol, amelyből menekülni kell. Ez a „fehérek menekülése” (white flight) néven ismert és dokumentált szociológiai jelenség. ... Naturam expellas furca, tamen usque recurret. ..."

 

Az oldal a világ legkönnyebben használható weboldalkészítőjével, a Mozellóval készült.

 .