SzÖVEG - VI.

…az őrült ütemben folyó magánosítás a szocialisták számára azt jelentette, hogy egy tollvonással üzleti vagyonná – azaz bármikor könnyedén értékesíthetővé – minősítették át egyebek mellett a miniszteriális épületeket, a kórházakat, a termőföldeket és az egyetemek állami tulajdonban lévő ingatlanjait. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

A nők felsőbbrendű élőlények. Ezt kétféleképpen lehet bizonyítani:

1 – Tapasztalati (magyarul empirikus) módon: Ki, kit enged előre az ajtóban ? A baka a tábornokot, avagy a tábornok a bakát ? A férfi a nőt, avagy a nő a férfit ?

2 – Tényszerűen: Ha kiteszünk néhány nőt egy lakatlan szigetre 100 férfi társaságában, akkor kb. egy éven belül születik néhány gyerek. Fordítva, 100 nőnek születhet száz-egynehány gyermeke néhány férfitől…

# Ezért aztán a régi világba elmentek a férfiak háborúzni, ha már úgy is fölöslegesek…  

__________________________________________________________________________________________________________________________

A Korán egyértelműen engedi, hogy a nőt meg lehet verni. Az iszlámban nem arról folyik a vita, hogy lehet-e, hanem arról, hogy mivel és mennyire. --- Törvények ellen törvényekkel és azok betartatásával kell és lehet küzdeni.
"... Hiába akar ugyanis egy muszlim ember a barátunk lenni, hiába akar hozzánk jó szándékkal közeledni, a vallása, az iszlám doktrína ezt nem engedi. ...az a megoldás az iszlamizálódás ellen, hogy a vallási részt tiszteletben kell tartani, de a politikai részt nem szabad engedni. ... A tudás az egyetlen út, amivel el lehet kerülni az erőszakot. ... Törvények ellen törvényekkel és azok betartatásával kell és lehet küzdeni. ..." 

https://szemlelek.blog.hu/2018/06/12/incze_nikoletta_interju?fbclid=IwAR1P1vdXmLe1GvwdjKvk9CuTEAvuLAOh_Exlg8iTNSao41b36wxkyed2rgc

___________________________________________________________________________________________________________________________

"Kedves Sargentini kisasszony, nézzen körül: üres a terem, senkit nemérdekelnek a szerencsétlen próbálkozásai!" - mondta Morvai Krisztina:  https://www.facebook.com/Elegahazugsagokbol/videos/287421725276354

___________________________________________________________________________________________________________________________

A munkások a prolik – hazudták a prolik. A munkások a prolik – hazudták a prolik. A munkások a prolik – hazudták a prolik.
"... A proli a jakobinus diktatúra idején lépett először a történelem színpadára. S az ölésen túl mindjárt azzal kezdte, hogy elvette a szavak értelmét. „Éljen a szabadság zsarnoksága!” – ordította a proli, és elindult megölni húszezer embert... A prolik párttitkárok voltak meg az ávósok. Előtte nyilasok. ... „Hülye paraszt!”, „Buta paraszt!”, „Sötét paraszt!” – hörgi a proli, mert gyűlöli nemcsak az urat, hanem a magabíró parasztot is. ... Amúgy a proli ott lakik mindannyiunkban. ..." https://magyaridok.hu/velemeny/a-jakobinusok-idejen-jottek-a-prolik-3878846/?fbclid=IwAR03Yhq_-SlbqrfVs7KG2qgGyOPSijBF-m8U1jyWPRvpzj1OTynLN_FSsks

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ez a legfélelmetesebb. S olykor – különösen indulataink felülkerekedésének idején – elő-előtör belőlünk. ..."

"... E senki által meg nem választott szószólók, akik listáról kerültek pénzért a parlamentbe, ma úgy tesznek, mintha a magyar nemzetet képviselnék, miközben nem tesznek mást, mint a globális hatalom untermannjának, Georg bácsinak pénzén, az alkotmányos rend szerint megválasztott magyar kormány ellen lázítanak, s lázítanak a törvények, de a magyar nemzet ellen is. ..." https://stoffangyorgy.blogspot.com/2019/01/fogalomzavar-primitivseg-lazitas-avagy.html?spref=fb&fbclid=IwAR10tJfFOypztwT7ZIo-QvCdQ3_B_qkAp3mpDTL-acTqVuxo5Xt0XdqtamU

__________________________________________________________________________________________________________________________

Két hozzászólás: 1. "A természet önszabályozása ezen keresztül működik. Az a tudomány, amely letarolta a természetet, az egész bolygót, nem szándékoltan, de a népességcsökkenés előidézésével lélegzetet ad a természetnek. Látszólag meghökkentő, de a gender-jelenség, a nemi identitászavarok - semleges nem, meg társai - is ebbe az evolúciós "fejlődési" ívbe illik bele. Nehezen felismerhető, mert mindenféle ideológiai mázzal nyakonöntik, ám ha lefejtjük ezekről a mázt, eljutunk a fogamzásgátlóhoz, mint végső okhoz."  2. "A modern ember csak az élvezetet "vállalja" a világból, az életből - pl. a paraszti munka egész napos elfoglaltság, nyaralás nélkül - márpedig csak onnan származik normális élelmiszer..." https://tenyek-tevhitek.hu/a_fogamzasgatlas_kockazatai.htm?fbclid=IwAR33vmwTYz4rVxe91ljZEF4mlkstHPBPynhMC924QBKreG8bSdUASIPn2Dk 

__________________________________________________________________________________________________________________________

"...az Európai Egyesült Államok létrehozása, amely egyben egy új, globális világrend egyik legfontosabb bázisa is lenne. ...1943. augusztus 5-én, a francia nemzeti bizottmány ülésén: „Európában nem lesz béke, ha az államok a nemzeti szuverenitás mentén épülnek újjá. […] Az európai országok túl kicsik ahhoz, hogy népeiknek a szükséges jólétet és társadalmi fejlődést biztosítani tudják. Az európai államoknak ezért szövetségre kell lépniük egymással.” ... Az isiászos Juncker 1999-ben a Spiegelben így fogalmazott: „Mi elhatároztunk valamit, amit aztán elhelyezünk a köztudatban és várunk egy darabig, hogy mi fog történni. Ha nincs nagy kiabálás, ha nincsenek lázadások, mert a többség nem is érti, hogy mit határoztunk el, akkor folytatjuk lépésről lépésre, amikor nincs már visszaút.” ...nyílt levelet tettek közzé, amelyben szorgalmazták egy szuperföderális a Európai Egyesült Államok létrehozatalát, s felszólították Európa államait, hogy csatlakozzanak ehhez az elképzeléshez. ..."  KEZDETTŐL  A  FÖDERÁCIÓ  VOLT  A  CÉL

___________________________________________________________________________________________________________________________

A nemzetállam megszüntetése

„… A nemzetállami hatalom legitimitásának egyik alappillére az, hogy egy adott állam egy adott területen szuverén módon dönthet. Az már természetesen más kérdés, hogy az adott döntéshozatali mechanizmus miféle értékrendet követ. Ám még a demokrácia eszménye is a területi elv sérthetetlenségén nyugszik.

Ez lesz ugyebár a demokráciának egy új szintje, amely immár a nemzetállami kereteket meghaladja, s olyan kényszerítő eszközként fog működni, amellyel szemben a nemzetállam nem védekezhet. …

S hogy ez a moralizmusba bújtatott, liberálisnak csúfolt diktatórikus igény mennyire álságos, jól mutatja, hogy az ENSZ emberi jogi főbiztosa, Zeid Raad al-Husszein, aki Orbánt „etnopopulizmussal” vádolja. A populizmus vádját most hagyjuk. A „demokraták” mindig meg akarják védeni a népet a néptől. …

 A nemzet nem faji, hanem kulturális identitás. De úgy tűnik, valamiért ez a liberális erkölcsi univerzalizmusba bújtatott ultimátumszerű migránspolitika ezt nem akarja tudomásul venni, hanem a faj anakronisztikus és tarthatatlan fogalmát beemeli ideológiájába, hogy aztán – épp az erőltetett népvándorlás következményeként terjedő nemzeti populizmusokat látva – rámutathasson: íme, itt van a fasizmus. …

Talán itt lenne az ideje emancipálni a nemzet fogalmát, amelynek az a tartalma, hogy levonja a következtetéseket a nemzeti identitások okozta tragédiákból, de ugyanakkor – épp a nemzet fogalmának korrigált újraértelmezése révén – megteremti a nemzeti identitások történeti folytathatóságának feltételeit. De a migráció kapcsán újraéledő vízió az európai nemzetállamok megszüntetéséről eléggé szerencsétlen válasz. …”

__________________________________________________________________________________________________________________________

NEM ÖNGyILKOS VOLT ! ...a költő nem akarta megvárni, amíg Balatonszárszón a tehervonat elindul, hanem megpróbált a szerelvények között átbújni. Közben azonban a vonat hirtelen elindult és a himbálódzó vaslánc olyan súlyos ütést mért a fejére, hogy meghalt. Ahogy visszazuhant a sínek közé, a vonat a jobb karját is leszakította. ... „Az öngyilkosok a vonat elé vetik magukat, mégpedig féktávolságon belül vagy a mozdonyvezető által be nem látható kanyarulatban, hiszen biztosra akarnak menni, mert eltökélt és végleges szándékuk az önkéntes halál. https://kulturpart.hu/2007/12/03/jozsef_attila_ongyilkossag_vagy_tragikus_baleset

__________________________________________________________________________________________________________________________

"...Európa a Kelettel szembeni gazdasági vereségét beképzelt kulturális és civilizációs magasabbrendűségével igyekszik ellensúlyozni. Szándékosan elhallgatva a keleti civilizációk több ezer éves kulturális és tudományos teljesítményét, amely jóval Európa előtt járt.
Mindezek tudatában eljött az ideje, hogy megüzenjük a magyarokkal ellenségesen viselkedő Európának, büszkék vagyunk keleti gyökereinkre, nincs szükségünk finnugor nyelvészeti feltételezésekkel bizonygatni európaiasságunkat. Elég bizonyítéknak tartjuk, hogy több mint ezer éven át az európai kereszténység keleti védőbástyája voltunk, és hatalmas véráldozatok árán bizonyítottuk hovatartozásunkat. ..." Cey-Bert Róbert Gyula

__________________________________________________________________________________________________________________________

Macron Miniszterelnök Úr! Néhány gondolat, hogy mi magyarok miért nem értünk egyet a bevándorlók szétosztásával:

1. Afrika kincseinek elrablásánál, a rabszolgák eladásánál valahogy nem került szóba a zsákmány szétosztása. Önök Afrika kifosztásával voltak elfoglalva, mi védtük Európát az iszlámtól. - Déli harangszó? Magyarország ezután három részre szakadt, lakossága nagyrészt kihalt.

2. A világháború után Nyugat Marshall - segélyt kapott, - mi Szovjetuniót.

3. 1945-ben egy tisztességes béke után nem lett volna szükség ’56-ban a szolidaritásra. A magyarok nem az iszlám államokba, hanem Burgenlandba, a volt hazánkba (most Ausztria) menekültek.

4. Segítettünk Európa egyesítésében, amikor 1989-ben megnyitottuk a német menekültek előtt a határokat.

5. Nem kerestük bombával az olajat Ázsiában sem. Házakat, hazát nem romboltunk.

6. Végül: Egyszer már volt szétosztás 1920-ban Trianonban. Önök vezetésével hazánkat, Magyarországot „osztották” szét!

Az a baj, hogy most Ők állnak elő nagy elegánsan, rendkívül szolidárisan, stb. 1990 után bagóért felvásárolták Kelet-Európa gyárait, mezőgazdaságát. - Aztán bezárták őket, mert csak a piac kellett. - Aztán kicsábították Kelet -Európából (is) a szakképzett munkaerőt. - Most pedig kiválogatják a néhány jó dolgozót, és ránk akarják sózni a munkára képtelen tömeget. -- Valóban, ez EURÓPAI megoldás!! Ja, és Ők a SEGÍTŐK! László Csitos írása

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ugyanazon égöv alatt megterem a gabona, a zöldség, a gyümölcs - lehet állatot tenyészteni... De nomád népek csak felélik ami van, s tovább állnak. Ugyanazon égöv alatt laknak kínaiak, vietnámiak, japánok - termelnek, termesztenek mindent... Nomád társadalom

__________________________________________________________________________________________________________________________

„… Azok az emberek, akik nyitott társadalmakat szeretnének, ahol az emberek kedvesen bánnak egymással, nem rasszisták, nem háborúznak, jobban szeretnek élni, azok számára a vége általában az, hogy elveszítik a harcot. Miután nem harcolnak mocskos módszerekkel, kevésbé erőszakosak és szörnyen tehetségtelenek abban, hogy vonzóvá tegyék magukat szélesebb tömegek számára, ők kötnek ki a börtönökben, haláltáborokban, sírokban. … Meg kell tanulnunk jól használni a közösségi médiát. … Olyan utat kell találnunk, ami összeköti a mi kis zárt csoportjainkat más zárt csoportokkal, és meg kell próbálnunk áthidalni az egyre szélesedő társadalmi szakadékot. … Úgy tűnik, újra egy olyan ostoba időszak kezdetén állunk, amit az emberiség szabályos időközönként önmagára mér. ...azok számára, akik túlélték a pestist, illetve a világháborúk, a szovjet éhínség, és a holokauszt idején éltek, felfoghatatlannak tűnhetett, hogy az emberiség ezekből talpra tudott állni. ...” Nyitott társadalom ?_______________________________________________________________________________________________________________________

"... Orbán Viktor ... mondta, hölgyek és urak, vegyék tudomásul, hogy győztünk. Néhány – nem éppen tinédzserkorú – vezető pozícióban lévő, de nem a kultúra területén dolgozó úriemberrel ültem egy sorban, s egyként csodálkoztunk. Győztünk, persze hogy győztünk, tudjuk jól. S akkor mi van? Nem mi nevezzük ki a televízió vezetőjét, a színházak igazgatóit se kívánságunkra ültetik az igazgatói székbe. A múzeumok élére sem mi válogatunk embert, miként a filmes világ vezetőinek kinevezésébe sincs beleszólásunk. Apropó, ez utóbbi világ egyik főszereplője – a levelét saját szememmel láttam – azt írta a Tóth Ilonka sorsáról kitűnő forgatókönyvet író rendező barátomnak, hogy ez a téma ma, Magyarországon már senkit sem érdekel. Valóban. Hollywoodi fűszerrel megspékelve tényleg nem. De amolyan magyar módra „elkészítve” nagyon is érdekelne bennünket. Szóval nem nekünk kell mondani, hogy győztünk. Akik győztek, azok vegyék végre tudomásul, hogy győztek. És ne csak kíséreljék meg, hanem tegyék is a megfelelő ember(eke)t a megfelelő helyre. ..."  Orbán Viktor mondta

_______________________________________________________________________________________________________________________

"...a gluténmentes diéta azt is jelenti, hogy a feldolgozott ételekről is lemondunk, és ezért nem vagyok toleráns az olyan szintén gyanús élelmiszerekkel szemben, mint a tej (kazein), a kukorica, a szója és bizonyos hüvelyesek (beleértve az amerikai mogyorót is), valamint az olyan gluténmentes gabonaféléket, mint a rizs és a köles. A tej száműzése minden tej alapú ételre és tejtermékre, például a sajtra, a joghurtra és a fagylaltra is vonatkozik. Tekintse ezeket a változtatásokat az agy gyógyítására és általános közérzete javítására felírt orvosi receptnek. ... A gabonafélékben és a nightshade (burgonya, paprika, paradicsom, padlizsán) zöldségekben levő lektin ek , a tejfehérjék és a glutén – nevezetesen a kazein, a gliadin és a glutenin – változásokat idézhetnek elő az emésztőrendszerben, helyi, illetve rendszerszintű gyulladásokat okozhatnak. Hogy hogyan és miért, azt csak az utóbbi időben kezdjük megérteni. A glutén esetében a zonulin-okozta bélszivárgás hatására a bél tartalma, és vele együtt a bakteriális méreganyagok a véráramba kerülnek, ahol gyulladásos folyamatokat indítanak el, ami gyakran az itt tárgyalt pszichiátriai kórképek kialakulásához vezet. ..."  P A L E O L I T 

______________________________________________________________________________________________________________

DÖBBENET ! "... Többnejűség, gyerekházasság, kényszerházasság, becsületgyilkosság... ...kövezés, lefejezés - mind igazolást nyer az iszlám tanításában és azokon alapszik..." https://youtu.be/ECHifMnjK3U

Hozzon létre weboldalt vagy webáruházat a Mozello segítségével.

Gyorsan, egyszerűen, programozás nélkül.

Visszaélés jelentése Bővebb információ